Parish Bulletin

Podziel się z nami zdjęciami z pieszej pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy. Chcielibyśmy zamieścić je na naszej stronie w Galerii Pielgrzymki

Dodaj zdjęcia →

Current Issue:
June 23, 2019

Parish Bulletin cover

View Bulletin (pdf) »

23 CZERWIEC - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Łk 9,11b-17:
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść! Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu! Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Dzisiejsza liturgia przedstawia uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa w związku z Jego kapłaństwem, którego Eucharystia jest najwyższym darem: Ofiarą złożoną Ojcu i Ucztą przygotowaną dla ludzi. Pierwsze czytanie(Rz 14, 18-20)przypomina najstarszą figurę Chrystusa Kapłana: Melchizedeka – króla Salem i kapłana „Boga Najwyższego”, który jako dziękczynienie Bogu za zwycięstwo odniesione przez Abrahama, składa ofiarę z ”chleba i wina”, symboli Eucharystii. O tej tajemniczej osobistości, o której pochodzeniu czy śmierci Biblia nie czyni żadnej wzmianki, św. Paweł napisał: „bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze”(Hbr 7, 3).Melchizedek jest nazwany „kapłanem na zawsze”, ponieważ nikt nie zna jego początku ani końca. Ten tytuł z większą słusznością przysługuje Chrystusowi, którego kapłaństwo pochodzi nie od ludzi, lecz od Boga, i dlatego jest wieczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Do Niego Kościół stosuje wiersz, jaki powtarza dzisiaj w psalmie responsoryjnym: „Ty jesteś Kapłanem na zawsze według obrządku Melchizedeka”. W Nowym Testamencie ustało kapłaństwo lewitów, trwa wieczne kapłaństwo Chrystusa, które przedłuża się w czasie przez kapłaństwo katolickie. Drugie czytanie (IKor 11, 23-26)ukazuje Chrystusa Kapłana ustanawiającego Eucharystię, ofiarę Nowego Testamentu. Opowiadanie przekazuje Apostoł według tradycji i tego, co On sam „otrzymał od Pana”(w. 23).Jezus tak jak Melchizedek ofiaruje „chleb i wino”, lecz Jego błogosławieństwo dokonuje wielkiego cudu: „To jest Ciało moje za was wydane... ten kielich jest nowym przymierzem we Krwi mojej”(ww. 24-25).Nie jest to już chleb, lecz prawdziwe Ciało Chrystusa, już nie wino, lecz prawdziwa Krew. Jezus uprzedza w Eucharystii ofiarę, jakiej dokona na Kalwarii w swoich poranionych członkach, a uprzedzając ją, pozostawia w Testamencie dla swoich wyznawców jako żywą pamiątkę swojej Męki: „Czyńcie to... na moją pamiątkę”.Dlatego św. Paweł kończy: „Ilekroć spożywacie ten Chleb albo pijecie Kielich, śmierć Pańską głosicie”(w. 26).Nie jest to „pamiątka”, która ogranicza się do wspomnienia przeszłego wydarzenia czy też wygłoszenia tych samych słów; Eucharystia, chociaż w formie sakramentalnej, ofiarę krzyża i ucztę Ostatniej Wieczerzy czyni zawsze aktualną, obecną. Ta sama rzeczywistość zostaje ofiarowana wiernym wszystkich czasów, aby mogli łączyć się z Ofiarą Chrystusa i karmić się Jego Ciałem i Krwią „w oczekiwaniu Jego przyjścia”. Eucharystię jako ucztę omawia dzisiejsza Ewangelia pod zrozumiałą figurą rozmnożenia chleba.Tutaj dostrzegamy nie tylko daleki symbol chleba i wina, jakie ofiarował Melchizedek, lecz oglądamy czynności Jezusa jako przygotowanie do Wieczerzy Eucharystycznej. Jezus bierze chleby, podnosząc oczy do nieba błogosławi je, łamie i rozdziela. Wszystkie te gesty powtórzy w Wieczerniku, przemieniając chleb w swoje ciało. Jeszcze inny szczegół przyciąga uwagę: chleby rozmnażają się w Jego rękach, a z nich przechodzą w ręce uczniów, którzy rozdzielają je rzeszy. Tak więc zawsze On będzie dokonywał cudu eucharystycznego, posługując się jednak swoimi kapłanami, którzy będą Jego szafarzami i stróżami. W końcu „wszyscy jedli i nasycili się”(w. 17).Eucharystia jest ucztą wydaną dla wszystkich ludzi, aby zaspokoić ich głód Boga, życia wiecznego. Uroczystość dzisiejsza jest wezwaniem do ożywienia wiary i miłości względem Eucharystii, aby wierni byli bardziej nasyceni, zbliżali się do Niej z większą gorliwością i potrafili budzić ten zbawienny głód w braciach obojętnych.

Moi Drodzy Parafianie i mili Goście,

W czasie świątecznych dni naszą myśl i serce kierujemy w stronę zmartwychwstałego Pana.
Wraz z całym kościołem wołamy: "Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleuja!
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki."
On sam jedynie, który zna największą tęsknotę i potrzebę ludzkiego serca, poprzez swoje zmartwychwstanie i okazaną miłość, daje nam ich spełnienie.
Niech więc Chrystus Zmartwychwstały, który poprzedza nas i towarzyszy nam na naszej drodze życia, umacnia nas w głoszeniu Jego Królestwa: sprawiedliwością, prawdą, cierpliwością, a nade wszystko miłością.
Niech Jego obecność wskazuje nam właściwy kierunek, umacnia naszą wiarę i nadzieję, pobudza do bycia świadkami Bożej miłości w świecie.

Z serdecznymi życzeniami i zapewnieniem w modlitwie:
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Moi Drodzy Parafianie,
Słowo Odwieczne, Jednorodzony Syn Boży, objawiając się w tajemnicy Nocy Betlejemskiej, zmienia historię ludzkości w historię zbawienia każdego człowieka, gotowego otworzyć się na dar Bożej obecności. W kolejną uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie której będziemy na nowo zgłębiać tajemnicę Wcielenia, opromienieni światłem miłości Boga i wsparci Jego łaską, obdarowujemy się nawzajem tym, co dobre, szlachetne i piękne. W Nowym Roku 2018 budujemy naszą codzienność na fundamencie wiary, nadziei i miłości, wypełniając ją entuzjazmem życia ewangelicznego. Napełnieni Duchem Świętym wcielamy w życie słowa św. Jana Pawła II z Placu św. Piotra w Rzymie: “Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Godziny Biura Parafialnego w Okresie Letnim

Pamiętajmy, że w okresie letnim w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu biuro parafialne oprócz środy, jest także nieczynne w piątki!

Kolumbarium na Cmentarzu w Ewing

Na naszym nowym cmentarzu w Ewing można już pochować urnę z prochami osoby skremowanej. Są wewnątrz kolumbarium miejsca na urny pojedyńcze lub podwójne. Więcej informacji w biurze parafialnym.

Piknik Parafialny

30 czerwca, w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 1:00 PM do 6:00 PM organizujemy po raz kolejny nasz parafialny piknik, w tym samym miejscu, co rok temu: Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 Hickory Corner Road, East Windsor, NJ. Cena wstępu to $10 od osoby; dzieci poniżej 10 lat nie płacą.
Dojazd do miejsca od kościoła:
ulicą Brunswick prosto do drogi nr. 1; dalej prosto do Quakerbridge Road, na skrzyżowaniu z Village Rd. skręcić w lewo; jechać do drogi nr. 130 i nast. skręcić w lewo. Dalej prosto do skrzyżowania świetlnego z Hickory Corner Rd. Skręcić w lewo. Miejsce piknikowe jest po prawej stronie. Zapraszamy na - jak zwykle smaczne jedzenie (w cenie biletu), dobrą muzykę i zabawę! Do miłego zobaczenia!!!

XVII Pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy

W tym roku nasza parafialna pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy będzie miała miejsce w dniach 10-11 sierpnia. Mamy nadzieję, że wielu z Was ponownie - oraz wielu nowych pielgrzymów - będzie mogło wziąć w niej udział. Więcej informacji na stronie pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com lub u Agnieszki Chojnowskiej 609-356-93812.

PROŚBA — Pragniemy dodać do naszej strony internetowej Galerię Pielgrzymki. Chcemy umieścić w niej zdjęcia z każdego roku pielgrzymowania – począwszy od 2003 do ubiegłego roku włącznie. Stąd gorąca prośba do Was o przesłanie wybranych zdjęć, które wielu z Was posiada. W tym celu utworzyliśmy specjalny link do wrzucania Waszych zdjęć. Jest to prosty sposób przesyłania zdjęć. W celu przesłania zdjęć proszę otworzyć naszą stonę: http://www.sainthedwigparish.com/UploadImages i przesłać wybrane zdjęcia. Link do wrzucania zdjęć jest też zamieszczony na stronie głównej naszej Parafii: http://www.sainthedwigparish.com Serdecznie zapraszamy i dziękujemy!

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Kościół od samego początku głosi wiarę w prawdziwą, substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm na drogę do wieczności. W dzisiejszej uroczystości wyznajemy naszą wiarę w obecność Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba i wina.
  2. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i w obronie życia byli zmuszeni opuścić własne domy i ojczyznę.
  3. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 24 VI – narodzenie św. Jana Chrzciciela.
  • 29 VI – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Moi Drodzy Parafianie,

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Syn Boży, objawiając się w tajemnicy Nocy Betlejemskiej, zmienia historię ludzkości w historię zbawienia każdego człowieka, gotowego otworzyć się na dar Bożej obecności. W kolejną uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie której będziemy na nowo zgłębiać tajemnicę Wcielenia, opromienieni światłem miłości Boga i wsparci Jego łaską, obdarowujemy się nawzajem tym, co dobre, szlachetne i piękne. W Nowym Roku 2019 budujemy naszą codzienność na fundamencie wiary, nadziei i miłości, wypełniając ją entuzjazmem życia ewangelicznego. Napełnieni Duchem Świętym wcielamy w życie słowa św. Jana Pawła II z Placu św. Piotra w Rzymie:
“Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz, – Ks. Jacek

© 2019 - Saint Hedwig Church, Trenton, NJ | Website design: Eagle Systems USA