Parish Bulletin

Podziel się z nami zdjęciami z pieszej pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy. Chcielibyśmy zamieścić je na naszej stronie w Galerii Pielgrzymki

Dodaj zdjęcia →

14 KWIECIEN 2019 - NIEDZIELA PALMOWA

Czytanie Męki Pańskiej z Ewangelii św. Łukasza 22:14 - 23:56

Msza św. wprowadza dobrze w temat Męki. Proroctwo Izajasza i psalm responsoryjny zapowiadają ze wzruszającą dokładnością niektóre szczegóły: „Podałem grzbiet bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem” (Iz 50, 6). Dlaczego tak wielka uległość? Dlatego że Chrystus przedstawiony w Słudze Pańskim, którego prorok opisał, jest całkowicie nastawiony na pełnienie woli Ojca i zgodnie z nią chce złożyć z siebie ofiarę za zbawienie ludzi: „Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem” (w. 5). Był więc prowadzony przed trybunały, a stamtąd na Kalwarię, i tam rozciągnięty na krzyżu: „Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości” (Ps 22, 17-18). Oto do jakiego stanu został doprowadzony Syn Boży z jednego tylko powodu: miłości; miłość ku Ojcu, któremu pragnie przywrócić chwałę, miłość ku ludziom, których pragnie pojednać z Ojcem. Tylko miłość nieskończona może wyjaśnić zawrotne upokorzenia Syna Bożego. „Chrystus istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7). Podczas męki Chrystus posuwa aż do ostatnich granic wyrzeczenie, nie podkreślając praw swojej boskości. Nie tylko ukrywa je pod postacią natury ludzkiej, lecz ogołaca się z nich i poddaje się karze krzyża wystawiając się na najbardziej gorzkie obelgi: „Innych wybawia, siebie nie może wybawić! Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli’’ (Mk 15, 31-32). Jak Ewangelista, tak i Kościół nie waha się poddać wierzącym do rozważania męki Chrystusa w całej jej twardej rzeczywistości, aby wszyscy zrozumieli, że On, prawdziwy Bóg, jest także prawdziwym człowiekiem i jako taki cierpiał; a wyniszczając w swojej umęczonej naturze ludzkiej wszelki objaw swojej boskości, stał się bratem ludzi i podzielił z nimi śmierć, by dopuścić ich do uczestnictwa w swojej naturze boskiej. „Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu Imię ponad wszelkie Imię”. Z najgłębszego wyniszczenia pochodzi największe wywyższenie. Chrystus, również jako człowiek, został ustanowiony Panem wszystkich stworzeń i wykonuje swoją władze jednając je z Bogiem, wybawiając ludzi z grzechu i udzielając im życia Bożego.

Moi Drodzy Parafianie i mili Goście,

W czasie świątecznych dni naszą myśl i serce kierujemy w stronę zmartwychwstałego Pana.
Wraz z całym kościołem wołamy: "Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleuja!
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki."
On sam jedynie, który zna największą tęsknotę i potrzebę ludzkiego serca, poprzez swoje zmartwychwstanie i okazaną miłość, daje nam ich spełnienie.
Niech więc Chrystus Zmartwychwstały, który poprzedza nas i towarzyszy nam na naszej drodze życia, umacnia nas w głoszeniu Jego Królestwa: sprawiedliwością, prawdą, cierpliwością, a nade wszystko miłością.
Niech Jego obecność wskazuje nam właściwy kierunek, umacnia naszą wiarę i nadzieję, pobudza do bycia świadkami Bożej miłości w świecie.

Z serdecznymi życzeniami i zapewnieniem w modlitwie:
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Moi Drodzy Parafianie,
Słowo Odwieczne, Jednorodzony Syn Boży, objawiając się w tajemnicy Nocy Betlejemskiej, zmienia historię ludzkości w historię zbawienia każdego człowieka, gotowego otworzyć się na dar Bożej obecności. W kolejną uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie której będziemy na nowo zgłębiać tajemnicę Wcielenia, opromienieni światłem miłości Boga i wsparci Jego łaską, obdarowujemy się nawzajem tym, co dobre, szlachetne i piękne. W Nowym Roku 2018 budujemy naszą codzienność na fundamencie wiary, nadziei i miłości, wypełniając ją entuzjazmem życia ewangelicznego. Napełnieni Duchem Świętym wcielamy w życie słowa św. Jana Pawła II z Placu św. Piotra w Rzymie: “Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Msze Św. w intencji Matek

W dniu czczącym Matki wszystkie Msze św. będą odprawiane właśnie w Ich intencji. Jeżeli ktoś chciałby włączyć intencję swojej Mamy - żyjącej czy też już zmarłej - do Mszy św., przy drzwiach kościoła są wyłożone kopertki do tego właśnie celu.

Godziny Biura Parafialnego

W Wielki Piątek i w Poniedziałek Wielkanocny biuro parafialne będzie nieczynne!

Pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy

W tym roku nasza parafialna pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy będzie miała miejsce w dniach 10-11 sierpnia. Mamy nadzieję, że wielu z Was ponownie - oraz wielu nowych pielgrzymów - będzie mogło wziąć w niej udział. Czas szybko ucieka i trzeba już planować.

PROŚBA — Pragniemy dodać do naszej strony internetowej Galerię Pielgrzymki. Chcemy umieścić w niej zdjęcia z każdego roku pielgrzymowania – począwszy od 2003 do ubiegłego roku włącznie. Stąd gorąca prośba do Was o przesłanie wybranych zdjęć, które wielu z Was posiada. W tym celu utworzyliśmy specjalny link do wrzucania Waszych zdjęć. Jest to prosty sposób przesyłania zdjęć. W celu przesłania zdjęć proszę otworzyć naszą stonę: http://www.sainthedwigparish.com/UploadImages i przesłać wybrane zdjęcia. Link do wrzucania zdjęć jest też zamieszczony na stronie głównej naszej Parafii: http://www.sainthedwigparish.com Serdecznie zapraszamy i dziękujemy!

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.
  2. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy sprawowaniem pamiątki Ostatniej Wieczerzy – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej w czwartek o godz. 7:00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji.
  3. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w Wielki Piątek zostanie odprawione o godz. 6:00. W piątkowy wieczór o godz. 7:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej w j.polskim. Zachęcamy do uczczenia Zbawiciela poprzez wysłuchanie opisu Męki Pańskiej oraz adorację krzyża św., za którą można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po Komunii św. w uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego.
  4. Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Zapraszamy do chwil rodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddania czci krzyżowi św.
  5. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w godz. w godz. 10:00, 11:00, 12:00 i 1:00.
  6. Zgodnie z najdawniejszym zwyczajem liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy po zmroku o godz. 7:00. Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odnowimy przyrzeczenia chrzcielne
  7. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 7:00 rano uroczysta procesja rezurekcyjna wokół kościoła (jeśli pogoda pozwoli). Msza św. po polsku także o godz. 11:00.
  8. W Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta o godz. 9:30.
  9. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Moi Drodzy Parafianie,

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Syn Boży, objawiając się w tajemnicy Nocy Betlejemskiej, zmienia historię ludzkości w historię zbawienia każdego człowieka, gotowego otworzyć się na dar Bożej obecności. W kolejną uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie której będziemy na nowo zgłębiać tajemnicę Wcielenia, opromienieni światłem miłości Boga i wsparci Jego łaską, obdarowujemy się nawzajem tym, co dobre, szlachetne i piękne. W Nowym Roku 2019 budujemy naszą codzienność na fundamencie wiary, nadziei i miłości, wypełniając ją entuzjazmem życia ewangelicznego. Napełnieni Duchem Świętym wcielamy w życie słowa św. Jana Pawła II z Placu św. Piotra w Rzymie:
“Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz, – Ks. Jacek

Czytana Ewangelia w tygodniu 15 kwiecień 2019:

15 PONIEDZIAŁEK – J 12:1-11
16 WTOREK – J 13:21-33,36-38
17 ŚRODA – Mt 26:14-25
18 CZWARTEK – J 13:1-15
19 PIĄTEK – J 18:1-19:42
20 SOBOTA – Łk 24:1-12