Saint Hedwig Church Catholic Community , Trenton, NJ

Parish Bulletin

17 Czerwiec - XI Niedziela Zwykła

Mk 4:26-34:
Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Bóg sprzeciwia się pysznym i upokarza ich, aby przez słabość ludzką tym jaśniej okazała się Jego boska wszechmoc. Tak właśnie, kiedy Izrael wynosił się z przywilejów swojego wybrania. Bóg go umartwił i napoił goryczą, sprawiając, że przez wygnanie i niewolę stał się tylko „resztą” ludu ubogiego, pokornego, wzgardzonego. Właśnie do tej „reszty” zwracają się prorocy, aby utrzymywać w nich żywe nadzieje w obietnice Boże. Ezechiel więc mówi o „gałązce”, którą Bóg ułamie z mocnego i zdrowego cedru, by przeszczepić go „na wysoką górę”. Gałązka wypuści pędy, rozrośnie się do tego stopnia, że „wszystko ptactwo pod cedrem zamieszka”. Proroctwo mesjańskie wiążące się z proroctwem Izajasza: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia”. Jak Bóg obiecał, Zbawiciel przyjdzie do Izraela, nie do Izraela mocnego i wspaniałego — wielkiego cedru — lecz pokornego i wiernego, to jest do Najświętszej Panny Maryi; z Niej wyjdzie „mała gałązka”, z której weźmie początek nowy Lud Boży.

W takim stylu Bóg działa dalej na świecie, by odnowić swoje królestwo i zbawić ludzi. Pomija wielkich i mocnych i posługuje się istotami i rzeczami pokornymi, małymi: tak jak małe jest nasienie rzucone w rolę, jak mało znaczące jest ziarno gorczycy. Jezus posłużył się właśnie tymi obrazami, aby dać zrozumieć, że królestwo Boże nie jest rzeczywistością imponującą siłą czy widzialną wielkością, lecz rzeczywistością ukrytą, zasianą w sercach pokornych, która jednak ma niepojętą żywotność i siłę rozrostu. Człowiek nie może zdać sobie z tego sprawy, podobnie jak wieśniak nie może skontrolować, w jaki sposób ziarno wrzucone w ziemię kiełkuje i się rozrasta; chociaż wzrost jest pewny, on „nie wie”, w jaki sposób się dokonuje. Przypowieści ewangeliczne o nasieniu i ziarnie gorczycy, będąc wezwaniem do pokory, jedynej odpowiedniej gleby dla rozwoju królestwa Bożego, wzywają również do zdrowego optymizmu opartego na nieomylnej skuteczności działania Bożego. Aczkolwiek ludzie stali się do tego stopnia przewrotni, że zaprzeczają istnieniu Boga uważając, że „Bóg umarł”, i postępują tak, jakby nie istniał, to przecież On jest zawsze obecny i działa w historii ludzkiej, nie przestając siać ziaren swojego królestwa. Sam Kościół, współpracując nad tym zasiewem, bardzo często nie ogląda owoców; lecz jest pewien, że kiedyś kłosy dojrzeją. Tymczasem należy wyczekiwać cierpliwie godziny naznaczonej przez Boga, jak rolnik oczekuje bez niepokoju, aby zima minęła i ziarno zakiełkowało. Należy oczekiwać, przyjmując w pokorze, że się jest „ziarnem gorczycy”, „małą trzódką”, która nie pragnie stać się narodem mocnym i wspaniałym. To, co dotyczy Kościoła, dotyczy także poszczególnych chrześcijan. Również w sercu człowieka królestwo Boże, świętość, rozwija się w sposób tajemniczy; nie należy zniechęcać się, jeśli mimo powtarzanych wysiłków człowiek pozostaje stale słaby i ułomny. Trwając w wysiłkach, należy ufać tylko Bogu, ponieważ tylko On może pracę człowieka uczynić skuteczną.

Moi Drodzy Parafianie i mili Goście,

W czasie świątecznych dni naszą myśl i serce kierujemy w stronę zmartwychwstałego Pana.
Wraz z całym kościołem wołamy: "Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleuja!
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki."
On sam jedynie, który zna największą tęsknotę i potrzebę ludzkiego serca, poprzez swoje zmartwychwstanie i okazaną miłość, daje nam ich spełnienie.
Niech więc Chrystus Zmartwychwstały, który poprzedza nas i towarzyszy nam na naszej drodze życia, umacnia nas w głoszeniu Jego Królestwa: sprawiedliwością, prawdą, cierpliwością, a nade wszystko miłością.
Niech Jego obecność wskazuje nam właściwy kierunek, umacnia naszą wiarę i nadzieję, pobudza do bycia świadkami Bożej miłości w świecie.

Z serdecznymi życzeniami i zapewnieniem w modlitwie:
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Moi Drodzy Parafianie,
Słowo Odwieczne, Jednorodzony Syn Boży, objawiając się w tajemnicy Nocy Betlejemskiej, zmienia historię ludzkości w historię zbawienia każdego człowieka, gotowego otworzyć się na dar Bożej obecności. W kolejną uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie której będziemy na nowo zgłębiać tajemnicę Wcielenia, opromienieni światłem miłości Boga i wsparci Jego łaską, obdarowujemy się nawzajem tym, co dobre, szlachetne i piękne. W Nowym Roku 2018 budujemy naszą codzienność na fundamencie wiary, nadziei i miłości, wypełniając ją entuzjazmem życia ewangelicznego. Napełnieni Duchem Świętym wcielamy w życie słowa św. Jana Pawła II z Placu św. Piotra w Rzymie: “Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

Z modlitwą i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz - Ks. Jacek

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.
  2. Dzisiaj przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas każdej Mszy Świętej w intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
  3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  4. Niech jubilatów i solenizantów tego tygodnia ogarnia radość uczestnictwa w królestwie Bożym.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.

Piknik Parafialny

24 czerwca, w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 1:00 PM do 7:00 PM organizujemy po raz kolejny nasz parafialny piknik, w tym samym miejscu, co rok temu: Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 Hickory Corner Road, East Windsor, NJ. Cena wstępu to $10 od osoby; dzieci poniżej 10 lat nie płacą. Dojazd do miejsca od kościoła: ulicą Brunswick prosto do drogi nr. 1; dalej prosto do Quakerbridge Road, na skrzyżowaniu z Village Rd. skręcić w lewo; jechać do drogi nr. 130 i nast. skręcić w lewo. Dalej prosto do skrzyżowania świetlnego z Hickory Corner Rd. Skręcić w lewo. Miejsce piknikowe jest po prawej stronie. Zapraszamy na - jak zwykle smaczne jedzenie (w cenie biletu), dobrą muzykę i zabawę! Do miłego zobaczenia!!!

XVI Piesza Pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia 2018. Więcej informacji na stronie pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com, Tel.(609) 356 93812.

Godziny Biura Parafialnego w okresie letnim

Prosimy pamiętać, że w letnie miesiące: czerwcu, lipcu i sierpiniu biuro parafialne oprócz środy będzie nieczynne dodatkowo w piątki.

Moi Drodzy Parafianie,

Oto nadchodzi najważniejsza noc w roku.
Noc, w której na ziemię przychodzi Boży Syn.
Noc, która jest początkiem naszego odkupienia.

"Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis Deo!"

Niech ta tajemnicza, niezgłębiona noc będzie czasem zatrzymania się nad Miłością Boga.
Ta noc niech będzie również dla nas czasem przemiany serca, umysłu i wzmocnienia naszej wiary.
To właśnie tej nocy Bóg prawdziwie się narodził!
Zaprośmy więc Dziecię Jezus do naszego życia, aby razem z Nim żyć i przezwyciężać to,
co jest dla nas ciężkie w naszej codzienności.
Prośmy Boga o prawdziwą wiarę dla nas.
Niech Nowonarodzony Chrystus stale mieszka w Waszych sercach.
Niech Was darzy radością, pokojem i życzliwością
oraz niezachwianą wiarą i nadzieją w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2017.

Z serdecznymi życzeniami i błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz, – Ks. kan. dr Jacek W. Łabiński

Czytana Ewangelia w tygodniu 18 czerwiec ‘18:

18 PONIEDZIAŁEK – Mk 5:38-42
19 WTOREK – Mk 5:43-48
20 ŚRODA – Mt 6:1-6,16-18
21 CZWARTEK – Mt 6:7-15
22 PIĄTEK – Mt 6:19-23
23 SOBOTA – Mk 6:24-34