Saint Hedwig Church Catholic Community , Trenton, NJ

New Altar Consecration - Sunday, September 24

Image1
Image1

New Altar Consecration by Bishop David O'Connell, CM

Image2
Image2
Image3
Image3
Image4
Image4
Image5
 Image5
Image6
Image6
Image7
Image7
Image6
Image6
Image8
Image8
Image9
Image9
Image10
Image10
Image10
Image10
Image11
Image11
Image12
Image12
Image12
Image12
Image13
Image13
Image14
Image14
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15
Image15